sudjelovanje
   mattia_antonio_acito  
 MATTIA ANTONIO ACITO
~ arhitekta ~

Rođen u Materi,16.juna 1957.godine, diplomirao je arhitekturu na Univerzitetu u Firenzi, 14.aprila 1983.godine.

Svoju profesionalnu aktivnost obavlja u oblastima revitalizacije gradskih prostora, restauracije, uređenja enterijera, povremenog aranžiranja.

Kao učesnik u obnovi ,,Sassi", srca grada, Svjetske kulturne baštine, od Opštinske Uprave Matere je dobio zaduženje za ,,Projekat obnove centralnih trgova grada Matere", veoma kompleksan posao, zbog prisustva novih građevina, i ostataka i stratifikacije starih.,koji su došli do izražaja upravo za vrijeme radova za obnovu Trga Vittorio Veneto.

Potom, brojne restauracije u Sassi-ma među kojima je projekat funkcionalne obnove ,,Casa del Pellegrino delle Monacelle", praćen prethodnim nacrtom za Muzej Habitat Rupestre, nacrtom za obnovu jednog dijela Rione Sassi, koji će postati Centar za Dokumentaciju i Interpretacuju Tertorije Rupestre, grada Matere.

U učešću za obnovu gradskih prostora ,,Piano dei Lidi", i valorizacije priobalnog pojasa ,,Scanzano Jonico", nastala je sinteza jezika arhitekture i mediteranske prirode.

Njegov znak je jak, prepoznatljiv, nezavistan od dimenzija i važnosti djela, čak i u projektima uređenja enterijera, i privremeog aranžiranja, u kojima se ističe velika pažnja na detaljima, praćena kreativnošću i originalnošću, koji su mu oduvijek bili svojstveni.

Nije slučajno bio pozvan da uradi dekor za Karneval(u Sassi-ma) i scenu za posjetu Pape Jovana Pavla II.

Trenutno je odgovoran za projekat uzajamnog ,,povezivanja"gradova Matere i Havane, za obnovu istorijskih dijelova grada, za revitalizaciju i ponovnu upotrebu Cava della Palomba, u Materi;za izvršno projektovanje i upravljanje radovima u Parku na temu Felifonte, u Tarantu (Castellanata Marina).

Na međunarodnom planu njegov projekat je pobijedio u prvoj fazi Konkursa za ekonomsko i ekološko kompatibilnu građevinu,koji je raspisao Okrug Monterey (Kalifornija) i osvojio zaslužnu Nagradu u drugoj fazi, kao i realizaciju četvrti.

U Finskoj(Turku) je dobio specijalno priznanje za projekat izmjene starih zatvorskih građevina i za realizaciju novog sjedišta.

Posljednjih godina na međunarodnom planu, prisutan je sa važnim projektima u Kini, SAD-u i Crnoj Gori.

 
  alberto_giordano  
 ALBERTO GIORDANO

~ consulente ~ 

Nato a Genova il 30 Settembre 1945, è giornalista professionista dal 1968. Svolge questa professione prima nella redazione romana del Mattino di Napoli, poi al Giornale Radio, dove dal 1975 è capo della redazione economica e sindacale e inviato speciale.

Dal 1979 all'Ufficio stampa della Fiat. Dal 1981 vice capo ufficio stampa e responsabile della stampa italiana. Nel 1983 è nominato Direttore delle Relazioni istituzionali del Gruppo Fiat.

Dal 1989, come Presidente e Amministratore delegato della società Lingotto (societa' partecipata dalla Fiat, dal Comune di Torino, dalla Toro Assicurazioni e dall'Ina), gestisce la ristrutturazione dello storico stabilimento della Fiat e la sua trasformazione in complesso multifunzionale con Centro fiere e Centro congressi, albergo, uffici, centro commerciale.

Dal 1993, Presidente del Renzo Piano Building Workshop, con il quale partecipa ai progetti del museo della Fondazione Beyeler a Basilea, della chiesa dedicata a Padre Pio a S.Giovanni Rotondo, della Banca Popolare di Lodi, della ristrutturazione della Postdamer Platz a Berlino, dell'Auditorium di Roma.

Dal 1998, svolge attività libera di consulenza per progetti culturali e di trasformazione urbana.  

 
  brunella_guida  
 BRUNELLA GUIDA

~ partner ~ 

Nata a Matera il 12 maggio 1963. Ha conseguito nell'anno 1982 la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico  "D. Alighieri" di Matera. Dal 1984 al 1987 collabora con il Gruppo Editoriale Fabbri in qualità di responsabile dell'Agenzia di Matera. Dal 1988 collabora presso lo studio dell'architetto Mattia Antonio Acito occupandosi della gestione della segreteria.